Historie Turfsingel te Groningen

De Turfsingel onleent zijn naam aan het turfvervoer uit de venen door het Schuitendiep. In 1874 eerder benoemd als Singel, een verwarring scheppende naam die overigens de voorkeur van de bewoners had. Tegenover de Turfstraat nog een gedeelte van een zgn. 'singel', de afscheiding tussen de stadsgracht en het Schuitendiep.

Ter hoogte van het Bleekveld van 1861 tot 1982 de gebouwen van de suikerraffinaderij en de stroopfabriek van W.A.Scholten. Ter hoogte van de Turfstraat bevindt zich een uitstulping van de wal welke in de loop der jaren gevormd is door het turf dat tussen wal en schip viel. Op het gedeelte tussen Maagdenbrug en Ebbingebrug werd in de 19e eeuw de groentemarkt gehouden. Op dit gedeelte, aan het begin van het Boterdiep, staat ook het BIM-station, het laatste nog functionerende (voormalige) Esso-tankstation van Dudok dat bewaard is gebleven. Sinds 2007 is het een rijksmonument en een Gulf-station geworden.

Sinds 1882 als Stedelijk gymnasium staat op nummer 82 het Praedinius Gymnasium en op nummer 86 de Stadsschouwburg, gebouwd in 1883. Beide gebouwen op het terrein van het vroegere Provinciaal Ammunitiehuis of Arsenaal (1629-1879). Aan de oostzijde van de Turfsingel stond decennialang de suikerraffinaderij en stroopfabriek van Willem Albert Scholten. Na de afbraak zijn over het terrein de W.A. Scholtenstaat en de Vlasstraat aangelegd. Op de hoek van de W.A. Scholtenstraat en de Turfsingel staat het oude woonhuis en kantoor van Jan Evert Scholten, dat thans, na verbouw en aanbouw, dienst doet als Logegebouw der Vrijmetselaren. De nieuwbouw van de Provinciale Griffie (1995) is uiteindelijk zo ontworpen dat de zichtlijnen van het plein voor de Schouwburg op de Martinitoren zijn behouden.

Bron: Wikipedia NL