Historie Nieuwe Ebbingestraat te Groningen

De Nieuwe Ebbingestraat gold als uitvalsweg naar het Hogeland. De (nieuwe) Ebbingepoort stond ter hoogte van percelen 100/109. Via de Ebbingepoort kwam men staduitwaarts op de Cleyweg naar Bedum en op de Curre- of Korreweg, een landweg op de grens van het Wester- en het Oosterstadshamrik. De naam Ebbinge verwijst waarschijnlijk naar het geslacht Ebbedinga, wat mogelijk is afgeleid van ebbe oftewel abt. Een alternatieve verklaring, die ook is afgeleid van abt, veronderstelt dat in de nabijheid van de huidige Ebbingestraat in de vroege middeleeuwen een hof heeft gestaan van het klooster van Werden. Abt zou dan verwijzen naar de abt van het klooster. Dat het klooster in Groningen een hof heeft gehad is bekend uit meerdere bronnen, waar deze heeft gestaan is nog nimmer vastgesteld.

Bron: Wikipedia NL