Historie Damsterdiep winkels te Groningen

Het Damsterdiep (Damster = bijvoeglijk naamwoord van Appingedam, Gronings: 'n Daam) is gegraven rond 1425 en stond van 1574 tot 1884 in verbinding met het Schuitendiep. Het Buiten-Damsterdiep werd gedempt in 1951 met het puin uit de verwoeste binnenstad. Ook het Binnen-Damsterdiep is gedempt. In 2007 is begonnen met de bouw van een parkeergarage, waarvoor het puin deels weer is verwijderd. Ook zijn toen veel archeologische vondsten gedaan. In de herfst van 2007 is een deel van het Damsterverlaat (sluis) uit 1573 en 1620, met sluisdeuren uit ca 1800 blootgelegd. In de loop van 2008 kwam in het oostelijke deel van het Damsterdiep een zogenaamde beer, een muurstuk dat Damsterdiep-water scheidde van stadsgrachtwater, aan de oppervlatke. Deze is rond 1840 gemetseld tussen de kademuur en de ondermetseling van de stadswal om de waterstand tussen beide te reguleren. Deze stukken zijn deels bewaard gebleven en zullen zichtbaar blijven aan het Damsterdiep. 

Sinds 1949 was hier het DAM- en Roland-busstation gevestigd. Dit deel was oorspronkelijk de vertrekplaats van het Delfzijlster veer; op de hoek met de Loppersumergang (perceel 36) het Lopster veerhuis (Lopster = bijvoeglijk naamwoord van Loppersum). Op nummer 38 was tussen 1880 en 1984 de bekende Groninger koffiebranderij K. Tiktak gevestigd.

Het Damsterdiep werd, ter hoogte van de Steentilkade, afgesloten door de (nieuwe) Steentilpoort (1620 - 1876) met poortershuisje (portiershuisje), dat werd verwoest in 1945 en - ondanks verplichting daartoe in verband met status als rijksmonument - door de gemeente niet weer opgebouwd. Bron: Wikipedia. NL