Nieuws Damsterdiep winkels te Groningen

Hieronder leest u het laatste nieuws over Damsterdiep winkels te Groningen Heeft u ook een nieuwsbericht over 'Damsterdiep winkels' dan kunt u deze sturen naar info@streetservice.nl en wij zullen uw nieuwsbericht zo snel mogelijk plaatsen.


Damsterdiep Beste Parkeergarage van Nederland!

In het rapport van Detailhandel Nederland staat onder andere dat de voorzieningen zijn uitstekend zijn. "Het is zeer schoon en fris in de verschillende ruimtes van de garage. Ook de bebording in de garages is goed; uitgangen en winkelgebied staan duidelijk aangegeven. De parkeergarage scoort ook op toegankelijkheid erg hoog. De parkeergarage voorziet in verschillende invalideplekken en de garage is ruim van opzet"

Voorlopig geen kermis op Plein
Tot het nieuwe plein helemaal af is, komt er geen kermis op het Damsterplein. Dat kan nog niet uit voor de kermisexploitanten; er komen te weinig bezoekers op af. Dit jaar stond er als proef een kermis op het Damsterplein, dat zo’n zes jaar niet toegankelijk is geweest voor publiek. Maar het aantal bezoekers was laag. Daardoor hadden de exploitanten te weinig omzet om volledig uit de kosten te komen. Naar verwachting krijgt het Damsterplein meer aantrekkingskracht als het plein helemaal af is. Tot die tijd wil het college geen vervolg geven aan kermis op het Damsterplein. “Ook om achteraf eventuele schadeclaims van exploitanten als gevolg van inkomstenderving te voorkomen.” “Wij blijven open staan voor initiatieven van organisaties of instanties om tijdens de Mei- en/of de Augustuskermis een nostalgische kermis te organiseren op het Damsterplein of op de Ossenmarkt. Voorwaarde is wel dat de organisaties de kosten hiervoor zelf kunnen dragen en een minimale bijdrage van de gemeente vragen qua organisatie.”
Bomen voor de sfeer
De bouw van het kantoorpand van Nijestee begint in de laatste fase te komen, en daarmee ook de herinrichting van het Damsterdiep. Die wordt nu afgerond met het planten van knotlinden. Aan de noordkant van het Damsterdiep komen elf knotlinden. Het planten van de dertig jaar oude bomen is gestart op woensdag 7 maart. Vroeger stonden deze linden aan de Zuiderkruislaan. Ze moesten wijken voor nieuwbouw en stonden de afgelopen jaren in opslag aan de Gdanskweg. Een gespecialiseerd bedrijf plant de 12 meter hoge bomen in een bomensleuf. Nadat de linden ondergrond verankerd zijn in een frame wordt de sleuf met speciale bomengrond dichtgewerkt. De komende jaren krijgen de bomen extra zorg, dat betekent vooral dat ze regelmatig extra water krijgen. De komende decennia kunnen Stadjers en bezoekers genieten van deze linden aan het Damsterdiep want deze bomen worden bijzonder oud. Het werk is naar verwachting begin volgende week afgerond. Bron: GIC

Parkeergarage eindelijk open

Sinds zaterdag kan er na vele, lange jaren, weer geparkeerd worden ónder het Damsterdiep. Ook rijdt er weer verkeer óver het Damsterdiep en heeft de Steentilstraat een dynamische afsluiting met een ‘zakpaal’. Om elf uur stelde wethouder Karin Dekker de ‘zakpaal’ in de Steentilstraat in werking. Daarna opende ze samen met Maarten Edzes, namens de ondernemersvereniging Nieuweweg, en Peter Kars, namens de bewonersorganisatie Binnenstad-Oost, Damsterdiep Noordzijde en de Nieuweweg de parkeergarage voor autoverkeer. Vanaf zaterdagmiddag twaalf uur is de Damsterdiepgarage toegankelijk voor automobilisten. Bron: GIC

Winkelstraatmanager aangesteld

Minder goed lopende winkelstraten in Groningen krijgen de komende twee jaar een winkelstraatmanager. Die gaat de winkelstraten, samen met de ondernemers, aantrekkelijker maken voor het winkelend publiek.

Het gaat in eerste instantie om de winkelstraten in het Ebbingekwartier, de winkelstraten rond het Damsterdiep, de Gelkingestraat, de Steentilstraat en de Oosterstraat. Deze straten trekken minder bezoekers dan gewenst. Problemen die er spelen zijn onder meer leegstand, verrommeling en soms zelfs onveiligheid.
Karakter
In samenwerking met de ondernemersverenigingen stelt de gemeente er een winkelstraatmanager aan. Zijn primaire taak is het aantrekkelijker maken en houden van deze straten. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het tegengaan van leegstand en het creëren van een duidelijk karakter voor de winkelstraat. De winkelstraatmanager zal ook proberen om nieuwe ondernemers aan te trekken die passen bij het karakter van de straat. Andere speerpunten zijn: promotie, het versterken van de ondernemersvereniging, samenwerking met de politie en voorstellen doen voor verbeteringen van de openbare ruimte.

Winkelpand
Om meer winkelend publiek naar deze straten te trekken, roept het stadsbestuur ook twee nieuwe subsidieregelingen in het leven. De ene subsidie is voor het verbeteren van de kwaliteit van een winkelpand. De andere subsidie moet nieuwe ondernemers stimuleren om zich in de winkelstraat te vestigen.

Subsidieaanvraag
Naar verwachting gaat het project ‘winkelstraatmanagement’ eind 2010 van start. Het stadsbestuur trekt er 400.000 euro voor uit. Daarnaast loopt er een subsidieaanvraag van 120.000 euro bij het ministerie van Economische Zaken.

Meer loop- & parkeerruimte
Tijdelijke parkeerplaatsen aan westkant bouwput parkeergarage Damsterdiep. Volgende week wordt de laatste hand gelegd aan 10 extra parkeerplaatsen voor auto's  aan de westkant van de parkeergarage. De klinkers liggen er al in. Het wachten is nu op de verkeersborden en de belijning van de parkeervakken. De parkeerplaatsen zijn van tijdelijke aard, omdat bij de inrichting van het plein op de parkeergarage geen parkeerplaatsen op maaiveld worden aangelegd. Het bouwhek is inmiddels een stuk opgeschoven. Hierdoor hebben de ondernemers aan dit gedeelte van de de bouwput meer loop- en bewegingsruimte voor de winkels gekregen.
Tijdelijke brug aangelegd
De omleiding voor voetgangers via de Nieuweweg, aan de noordoostkant van de bouwput, wordt op maandag 27 juli opgeheven. Dan is de nieuwe tijdelijke voetgangersbrug over een deel van de bouwput klaar.
Parkeergarage later klaar
De Parkeergarage aan het Damsterdiep zal veel later worden opgeleverd dan gepland. Oorspronkelijk zou de parkeergarage dit jaar al geopend worden, maar dit is in de loop der tijd steeds meer uitgesteld. De verwachting is nu, dat de nieuwe garage in 2011 opgeleverd zal worden. Het uitgraven van de bouwput kost veel meer tijd dan gedacht omdat er veel meer klei in de bodem zit.