Historie Waagstraat te Groningen

De Waagstraat is een van de oudste straten in Groningen. Bij opgravingen is een veldkeien bestrating gevonden, daterend uit de tweede eeuw. De straat was onderdeel van de zuid-noord verbinding door de stad (Herestraat - Waagstraat- Oude Boteringestraat). De naam gaat terug tot 1661 als in het verlengde van de straat op de Grote Markt een waag wordt gebouwd. Dat gebouw wordt zonder bouwkundige noodzaak in 1874 gesloopt. Een oudere naam voor de straat was Zuip- of Suipenstraat, waarschijnlijk afgeleid van het Groningse woord soepen (Karnemelk).

De straat is bij de bevrijding van Groningen vrijwel geheel vernietigd; alleen het Goudkantoor, aan de noordzijde van de straat, blijft gespaard. De straat wordt na de oorlog in eerste instantie niet herbouwd, maar wordt na langdurige discussies in 1962 opgeofferd aan de bouw van het Nieuwe Stadhuis, dat in 1994 al weer wordt afgebroken.

In 1996 is de huidige bebouwing opgeleverd. Het ontwerp van archtitect Natalini is na een prijsvraag (door het publiek) gekozen uit een viertal genomineerde inzendingen. Op de hoek Waagstraat/ Guldenstraat staat in een van de pilaren een gedicht van Jean Pierre Rawie, waarin onder meer de regel 'altijd werd op deze plek het wezen van Gronings stad en Ommeland bepaald'.

In de doorgang naar de Guldenstraat hangt een uithangbord dat verwijst naar de oprichting - in 1765 - van de nog bestaande 'Groote- of Heerensociėteit', in de herberg 'Het Gouden Hooft'. De Waagstraat was in 1787 het toneel van de 'slag bij de Waag' tussen Patriotten en Prinsgezinden.

 Bron: Wikipedia NL