Nieuws Oosterstraat te Groningen

Hieronder leest u het laatste nieuws over Oosterstraat te Groningen Heeft u ook een nieuwsbericht over 'Oosterstraat' dan kunt u deze sturen naar info@streetservice.nl en wij zullen uw nieuwsbericht zo snel mogelijk plaatsen.


Geen vrachtwagens in de straat

De raadsfractie van de VVD maakt zich zorgen over de route van de vrachtwagens die het sloopafval van de oostzijde van de Grote Markt gaan afvoeren. Vanaf 5 september rijden in totaal 5.000 vrachtwagens met sloopafval door de Oosterstraat. Dat heeft geleid tot grote zorgen bij de ondernemers. Bovendien is parkeren in de buurt van de Oosterstraat maandenlang niet mogelijk omdat de oude parkeergarage in de Naber Passage dicht gaat voor de nieuwe aan het Damsterdiep klaar is. De VVD-fractie wil van het gemeentebestuur weten waarom de vrachtwagens door de Oosterstraat rijden en of er overleg hierover met de ondernemers is geweest. Bron: OogTV

Winkelstraat opgeknapt
De winkelstraten in het oostelijk deel van de binnenstad van Groningen moeten grondig op de schop; anders heeft het gebied geen toekomst. Dat concludeert het Hoofdbedrijfschap Detailhandel in een onderzoek in opdracht van de Groningen City Club. Wat betreft de onderzoekers krijgen straten in het gebied eigen thema's, zoals persoonelijke service voor klanten, winkels met hippe spullen of hobbywinkels. Omdat er in Groningen te veel winkelruimte is, moet volgens de onderzoekers de winkelfunctie van de Gelkingestraat verdwijnen. Bron: RTV Noord
Winkelstraatmanager

Minder goed lopende winkelstraten in Groningen krijgen de komende twee jaar een winkelstraatmanager. Die gaat de winkelstraten, samen met de ondernemers, aantrekkelijker maken voor het winkelend publiek.

Het gaat in eerste instantie om de winkelstraten in het Ebbingekwartier, de winkelstraten rond het Damsterdiep, de Gelkingestraat, de Steentilstraat en de Oosterstraat. Deze straten trekken minder bezoekers dan gewenst. Problemen die er spelen zijn onder meer leegstand, verrommeling en soms zelfs onveiligheid.
Karakter
In samenwerking met de ondernemersverenigingen stelt de gemeente er een winkelstraatmanager aan. Zijn primaire taak is het aantrekkelijker maken en houden van deze straten. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het tegengaan van leegstand en het creëren van een duidelijk karakter voor de winkelstraat. De winkelstraatmanager zal ook proberen om nieuwe ondernemers aan te trekken die passen bij het karakter van de straat. Andere speerpunten zijn: promotie, het versterken van de ondernemersvereniging, samenwerking met de politie en voorstellen doen voor verbeteringen van de openbare ruimte.

Winkelpand
Om meer winkelend publiek naar deze straten te trekken, roept het stadsbestuur ook twee nieuwe subsidieregelingen in het leven. De ene subsidie is voor het verbeteren van de kwaliteit van een winkelpand. De andere subsidie moet nieuwe ondernemers stimuleren om zich in de winkelstraat te vestigen.

Subsidieaanvraag
Naar verwachting gaat het project ‘winkelstraatmanagement’ eind 2010 van start. Het stadsbestuur trekt er 400.000 euro voor uit. Daarnaast loopt er een subsidieaanvraag van 120.000 euro bij het ministerie van Economische Zaken.

Kunst & Zo
 Kunst en zo is verhuisd naar de Oosterstraat. Na een korte periode aan de Rademarkt is de galerie/winkel nu te vinden op de hoek met de Carolieweg. In de expositie tonen negen kunstenaars permanent eigen werk en is er altijd een van hen aanwezig om uitleg te geven. De deuren zijn dinsdags tot en met vrijdags open van twaalf tot zes uur en zaterdags van elf tot vijf (www.kunstenzo.eu). Bron: De Groninger Gezinsbode
Strengelspoor in de Straat
Tramlijn 1 gaat in twee richtingen door de Oosterstraat, maar krijgt over een afstand van 240 meter strengelspoor, zo blijkt uit het Voorlopig Ontwerp dat vanmiddag aan de pers is gepresenteerd. Daarbij worden de twee sporen in elkaar gestrengeld, waardoor meer ruimte ontstaat voor voetgangers en voor laden en lossen. Ondernemers en omwonenden hadden daar om gevraagd. Oorspronkelijk was 80 meter strengelspoor voorzien. Het in juni 2009 gekozen tracé voor Lijn 1 is uitgewerkt in het Voorlopig Ontwerp. Dat gaat onder meer over de plaats en afmetingen van de haltes en de inrichting van de straten. De geplande halte op het Gedempte Zuiderdiep komt tussen de Gelkingestraat en de Oosterstraat. Zowel Lijn 1 als Lijn 2 gaat hier stoppen. In de Oosterstraat komt geen halte, als het Voorlopig Ontwerp groen licht krijgt. Bron: de Groninger Gezinsbode
Eigen Trammaatschappij vlg Groen Links

De statenfractie van GroenLinks vindt dat de provincie samen met de gemeente een trammaatschappij moet oprichten. Omdat de regiotram een centrale plaats inneemt in het openbaar vervoer moet de overheid het beheer niet uit handen geven. Deze maatregel past echter niet in de Nederlandse regelgeving, maar er is wel ruimte voor in de Europese wet, aldus fractievoorzitter van GroenLinks Wiebe van der Ploeg. De provincie neemt over een jaar een besluit over de regiotram en over dit voorstel van GroenLinks.

Bron: OogTV

Tram gaat toch door

De protesten tegen de voorgenomen dubbele tramlijn door de Oosterstraat in Groningen hebben geen succes gehad. Integendeel. Waar collegepartij SP vorige maand nog vrij kritisch was over de tram, is daar nu weinig meer van te bespeuren.

Ondernemers uit de binnenstad liepen de afgelopen weken te hoop tegen de plannen en deden gisteravond nog een laatste poging om de bouw van de trambaan te voorkomen. Allerlei bedrijvenorganisaties vroegen de raadscommissie verkeer om de aanleg uit te stellen en eerst met de tweede lijn te beginnen. Wethouder Karin Dekker (GroenLinks) en de collegepartijen willen daar echter niets van weten.

Volgens Dekker luistert de politiek wel naar de kritiek, maar moet zij een eigen afweging maken in een groter belang. Ze vindt het geen achteruitgang dat tienduizenden Stadjers hun rechtstreekse busverbinding met de Grote Markt kwijtraken en moeten overstappen op de tram. Ze wil perse een regiotram, die niet zonder bovenleiding kan en groter en duurder is. Daardoor hoeven inwoners van Winsum, Bedum, Zuidhorn en Hoogezand niet over te stappen om op de Grote Markt te komen. In de Oosterstraat blijven fietsers volgens haar welkom. Er komen als het even kan ook fietsenstallingen.

De gemeenteraad stelt het tracé van de tramlijn tussen Hoofdstation en Zernike op 17 juni definitief vast. Of de plannen doorgaan, hangt af van de (exploitatie)kosten. Die zijn in januari of februari duidelijk. Dekker wil in 2011 met de aanleg beginnen. De eerste tram kan dan in 2014 rijden.

Bron: DvhN