Historie Meeuwerderweg te Groningen

De Meeuwerderweg is oorspronkelijk een melkweg aan de westzijde van een ter weerszijden van het Winschoterdiep gelegen polder, waarvan het westelijk deel (de kleine polder) de naam 'De Meeuwerd' droeg (naar de gelijknamige vogel). Het beloop van de Meeuwerderweg volgt dat van een waterloopje. De waterafvoer naar het oostelijke deel van de polder verloopt via een duiker onder het Winschoterdiep.
De Oosterpoort is de eerste echte uitbreidingswijk buiten de vesting Groningen. De woningen aan de Meeuwerderweg zijn in gedeelten gebouwd tussen 1874-1892. Het westelijke deel van de Oosterpoort is met (geringe weliswaar) bemoeienis van de gemeente ontstaan, maar de rest van de Oosterpoort is ontstaan geheel door particuliere ondernemers, die de woningnood uitbuitten door kwalitatief matige woningen te bouwen en die voor relatief veel geld te verhuren. De wijk Oosterpoort heeft daarom heel veel verschillende gebouwen die in hele verschillende jaartallen gebouwd zijn.

Wilt u weten welke winkels er oorspronkelijk in de Oosterpoort zaten klik dan hier.