Nieuws Helperplein Winkels te Groningen

Hieronder leest u het laatste nieuws over Helperplein Winkels te Groningen Heeft u ook een nieuwsbericht over 'Helperplein Winkels' dan kunt u deze sturen naar info@streetservice.nl en wij zullen uw nieuwsbericht zo snel mogelijk plaatsen.


Betaald parkeren ingevoer

Er komt betaald parkeren in de Noorderplantsoenbuurt, het Helperplein en op die plaatsen in de Oranjebuurt waar nu nog geen betaald parkeren is. Dat heeft het college van B&W besloten. Ook langs de Verlengde Hereweg tussen Natte Brug en de Van Royenstraat komt (kort) betaald parkeren. Nu staan er lang auto’s voor de winkels daar.


Asbestprobleem opgelost
De Gemeente Groningen en projectontwikkelaar Geveke delen de kosten van asbestsanering aan het Helperplein. De achtertuinen van de woningen Helperplein 6 tot en met 34 zijn verontreinigd. Er zijn geen risico's voor bewoners maar zij hebben wel te maken met gebruiksbeperkingen. B en W willen geen langdurig juridisch traject omdat de bewoners daarmee niet zijn gebaat. Daarom is aangestuurd op een minnelijke schikking met Geveke. Het gemeentelijk deel van de kosten – een totaalbedrag van een half miljoen euro – komt uit de ‘reserve bodemsanering'. Bron: de Groninger Gezinsbode
Parkeerproblemen besproken
In het najaar van 2010 heeft het bestuur van de bewonersorganisatie van Helpman, het Wijkcomité Helpman, een enquête over parkeerproblematiek en betaald parkeren uitgeschreven in wijkblad de Helperbel. Van de respondenten ondervinden 263 geen overlast. Een groep van 75 wijkbewoners ondervindt overlast maar is tegen betaald parkeren. Daarnaast zijn zestig bewoners vóór betaald parkeren en ervaart men parkeerhinder. De overlast is geconcentreerd op drie plaatsen, te weten bij de Kempkensberg, op het Helperplein en rondom alle scholen. Overlast op het Helperplein wordt voornamelijk aangegeven door bezoekers van het winkelcentrum, niet door de bewoners; uit de directe omgeving van het Helperplein zijn maar vier inzendingen gekomen. Over de parkeerproblematiek rond het Helperplein wil het Wijkcomité gaan praten met de winkeliersvereniging. Overlast bij de scholen is al uitgebreid door de Gemeente behandeld; het Wijkcomité wacht het effect van geplande maatregelen af. Bron: de Groninger Gezinsbode
Nieuwe Hema erbij

Er komen twee nieuwe winkels in de buurt van het Helperplein, in Helpman. Aan de Verlengde Hereweg 57-59 zijn er plannen voor een Hema. En aan de Van Imhoffstraat 12, op de plaats van het voormalige kerkgebouw, komt ook detailhandel. De kerk wordt gedeeltelijk gesloopt. De bouwaanvragen die de ontwikkelaars daarvoor hebben ingediend, gaat de gemeente honoreren.

Nieuwe winkels, dat betekent meer mensen die een parkeerplek zoeken voor hun auto. Door de bouwplannen zal de drukte op de parkeerplaatsen op en rond het Helperplein toenemen. Bij de bouwvergunning voor de Van Imhoffstraat stelt de gemeente daarom als randvoorwaarde dat de benodigde parkeerplaatsen op eigen terrein komen. Dat kan, omdat een deel van het huidige kerkgebouw wordt gesloopt. Ook moeten er voor de parkeerplaatsen drie berkenbomen worden gekapt. Er komt een herplantplicht. Een vierde boom, die in slechte staat verkeert, wordt eveneens gekapt.

Aan de Verlengde Hereweg 57-59 wordt de winkelruimte flink vergroot. Het bouwplan voorziet in een winkel op de begane grond, met opslagruimte en twee appartementen op de verdieping. Welke winkel er komt, is nog niet bekend. Voor het plan gaat de gemeente een ontheffing voor parkeren in de openbare ruimte verlenen, ondanks de toenemende parkeerdruk. Het stadsbestuur vindt de bouwplannen ‘van groot economisch belang’ voor het gebied.

Parkeerdruk aangepakt
De hoge parkeerdruk op het Helperplein doordat er veel auto´s blijven staan wordt aangepakt. Op bepaalde plekken worden extra parkeervoorzieningen aangelegd. De aanpak van het probleem wordt noodzakelijker door de komst van een HEMA naar het Helperplein. Het voormalige kerkgebouw bij het Helperplein krijgt een detailhandelsbestemming. Hier zullen parkeerterreinen gerealiseerd worden indien drie berken worden gekapt.Op het terrein aan de Verlengde Hereweg 57-59 kunnen zeven parkeerplekken worden gerealiseerd. Hiervoor wordt een ontheffing door Burgemeester & Wethouders verleend waarmee parkeren op openbaar gebied mogelijk wordt. Hopelijk zullen de parkeerproblemen hierdoor wat minder worden op het Helperplein.
Reisbureau Jansma de Beste
Reisbureau Jansma is uitgeroepen tot beste Reisbureau van de Provincie Groningen! Door een deskundige jury is het reisbureau op een aantal bedrijfsaspecten zoals de winkelformule en het assortimentsbeleid, de toekomstvisie en het marketingplan, het bedrijfsresultaat en uiteraard de kwaliteit van het reisadvies. De beste reisbureaus per provincie ontvingen een bezoek van Paul Zuijdgeest, directeur van InCompany, en een mystery visit van de organisatie Store Support. Een vakjury bepaalde uiteindelijk de provinciale winnaars van de verkiezing Reisbureau van het Jaar 2009. In 2008 is Reisbureau Jansma al uitgeroepen tot Reisbureau van het Jaar 2008! Hier kunt u dus met een gerust hart een reis of vlucht boeken want u bent in zeer deskundige handen!