Historie Oude Ebbingestraat te Groningen

De naam Ebbingestraat komt voor het eerst voor in 1245 en daarmee is het, voorzover bekend, de oudste nog bestaande straatnaam in Groningen.  Vanouds verbindingsweg met het landbouwgebied noordelijk van de stad. De oudste Ebbingepoort (omstreeks 1250-1620) ter hoogte van de Hardewikerstraat. De naam Ebbinge verwijst waarschijnlijk naar het geslacht Ebbedinga, wat mogelijk is afgeleid van ebbe oftewel abt. Een alternatieve verklaring, die ook is afgeleid van abt, veronderstelt dat in de nabijheid van de huidige Ebbingestraat in de vroege middeleeuwen een hof heeft gestaan van het klooster van Werden. Abt zou dan verwijzen naar de abt van het klooster. Dat het klooster in Groningen een hof heeft gehad is bekend uit meerdere bronnen, waar deze heeft gestaan is nog nimmer vastgesteld. Het zuidelijkste deel van de straat is bij de bevrijding van Groningen in 1945 zwaar beschadigd. Na de oorlog is dat deel opnieuw opgebouwd. De oorspronkelijk vrij smalle entree van de straat bij de Grote Markt is toen aanzienlijk verbreed en aan beide kanten voorzien van een bescheiden zuilengalerij. Ter hoogte van de Vroom & Dreesmann, als geschenk van de directie bij de opening van het warenhuis, het kunstwerk BroBroBrille (Kruipdoor - sluipdoor) van Gunnar Westman (1958), wat eerder op de Grote Markt heeft gestaan.  Meer naar het noorden toe is nog een aantal historische panden bewaard gebleven, waarvan de beide panden ter hoogte van de Jacobijnerstraat het markantst zijn. Bron: Wikipedia NL